Presidium

Presidiet är Fria Moderata Studentförbundets verkställande organ. Det består av ordföranden och fyra viceordförande som väljs av förbundets representantskap. Presidialerna kan nås med e-post genom <förnamn at fmsf.se>.

Gustaf Dymov

Gustaf Dymov är förbundsordförande för FMSF.

Gustaf är student vid Handelshögskolan i Stockholm där han studerar ekonomi. Han har tidigare studerat teoretisk fysik vid Moscow State University samt engelska vid Göteborgs universitet. Vid sidan av studierna ägnar han sig åt konsultverksamhet inom utveckling och marknadsföring på internet.

När han inte arbetar eller studerar ägnar sig Gustaf gärna åt att klättra, segla och andra enkla nöjen.

Carl Wilhelmsson är viceordförande för FMSF.

Carl Wilhelmsson

Carl är civilingenjör i elektroteknik från Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm och har i sitt examensarbete ägnat sig åt att kartlägga information i driftsystemet på ett stort elnätsföretag för att utreda vilken nytta denna kan ha i företagets underhållsprocess.

Han har ett partipolitiskt förflutet men innehar inte längre några förtroendeuppdrag utom i partipolitiskt fristående FMSF.

I övrigt är Carl intresserad av fotografering och musik, exempelvis körsång. Bland övriga intressen återfinnes friluftsliv, teknik och föreningsliv i stort.

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm är viceordförande och förbundssekreterare för FMSF.

Mikael studerar juridik vid Stockholms universitet. Han har tidigare också läst tyska i Berlin och kurser i bland annat industriell ekonomi och ekonomisk historia i Linköping.

Till Mikaels många kulturella och humanistiska intressen hör sång (såväl på studentsittningen som på operan) och klassisk litteratur.

Daniel Skavén är viceordförande för FMSF.

Daniels akademiska studier inkluderar både en examen i international business från Copenhagen Business School och en jur. kand. från Stockholms Universitet. Han har god användning av bägge

Daniel Skavén - viceordförande

Daniel Skavén

examina då han numera arbetar under titeln Commercial Advisor vid Kgl. Dansk Ambassade i Stockholm.

Därutöver är han vice ordförande för föreningen Högerjuristerna och redaktionsmedlem i Svensk Linje. Som så många andra inom FMSF har Daniel ett intresse som tenderar att uppta för mycket tid. I detta fall är det Mellanöstern och de olösliga frågor som är förknippade med regionen.

Michael Eriksson är viceordförande för FMSF.

Michael, som tidigare har studerat vid Södertörns högskola där historieämnet stått i fokus, skall under hösten fortsätta sina studier vid Mittuniversitetet.

Utöver det akademiska mångsysslandet är han vice ordförande för föreningen Högerteknologerna. Den fritid som blir kvar därutöver ägnas främst åt styrelsearbete och i en rad andra föreningar samt jakt och sportskytte. Under uppväxten i Täby var Michael en kortare tid engagerad i SSU – en socialdemokrat i Täby är en borgare anywhere else.

Annonser
Kommentarer inaktiverade för Presidium
%d bloggare gillar detta: