Kansli

Ordföranderådet (FMSF:s styrelse) kan till stöd för presidiets arbete tillsätta en förbundssekreterare med övergripande ansvar för delar av verksamheten och ytterligare sekreterare med särskilda ansvarsområden. Kansliet är beläget på Schönfeldts gränd 2, 1 tr. i Gamla stan i Stockholm. Postadressen är Box 2294, 103 17 Stockholm.

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm är förbundssekreterare för FMSF.

Mikael studerar juridik vid Stockholms universitet. Han har tidigare också läst tyska i Berlin och kurser i bland annat industriell ekonomi och ekonomisk historia i Linköping.

Till Mikaels många kulturella och humanistiska intressen hör sång (såväl på studentsittningen som på operan) och klassisk litteratur.

Amanda Wollstad är internationell sekreterare för FMSF.

Amanda studerar freds- och konfliktforskning samt östeuropakunskap vid Lunds universitet. Därutöver ägnar hon sin tid åt att representera studentförbundet i European Democrat Students. EDS är vår internationella samarbetsorganisation på europeisk nivå och studentversionen av EU:s största borgerliga partigrupp EPP, till vilken både Kristdemokraterna och Moderaterna hör.

Eventuell fritid ägnar hon helst åt dåliga anglosaxiska deckarserier, obskyr litteratur, nordamerikansk hockey, shopping samt att nörda om mat och dryck.

Hugo Fiévet

Hugo Fiévet är utbildningspolitisk sekreterare för FMSF.

Hugo sitter i KDU:s styrelse för Stockholms stad, är vice ordförande för FMS Stockholm och är därutöver bland annat ordförande för Historiska föreningen på Stockholms universitet. Hans humanistiska skolning och intresse ger vår bevakning av de utbildningspolitiska frågorna ytterligare en dimension när utbildningspolitiken kan belysas ur både ekonomisk-politisk och humanistisk-pedagogisk synvinkel.

Mikael Onegård Saweståhl är internetsekreterare för FMSF.

Annonser
Kommentarer inaktiverade för Kansli
%d bloggare gillar detta: