Bloggen har flyttat

Hej!

Vår blogg har flyttat – den är nu en integrerad del av FMSF:s nya hemsida. Se vår nya blogg här.

Hälsningar,

FMSF

Annonser

Ny regering – nytt vadå?

Trots Alliansens sorgliga och mycket olämpliga förlust av den egna majoriteten har vi nu fyra nya år att se fram emot med en regering Reinfeldt. Som studentförbundare, som konservativ, som liberal; hade man givetvis kunnat hoppas på mer vision inom svensk borglighet, att en rejäl dos vitalitet skulle kunna injiceras i debatten och även ha väglett valet, men nu befinner vi oss där vi är!

Den utbildningspolitiska kommandobryggan har förändrats något efter valet. Vi rodret fortfarande utbildningsminister Björklund samt nu även med tillskottet Sabuni som biträdande honom. Vad denna förändring på Utbildningsdepartementet kommer innebära i praktiken skall bli intressant att se. Högskole- och forskningsministerportföljen har nu överlämnats till Björklund vilket för första gången koncentrerar allt utbildningspolitiskt ansvar hos honom personligen. Om detta skall ta sitt uttryck i en mer björklundiansk reformanda även i universitetsvärlden återstår dock att se.

De knappast speciellt revolutionerande löften kring högre utbildning som presenterades i Alliansens Valmanifest är av två typer: de oöverskådligt stora och de nonexistent små. Man verkar uppenbart inte villa få korten synade i de mer relevanta frågorna. Först lovar man i mycket generella termer en svensk utbildning i världsklass – med udden riktad mot vadå? Sedan frågor så små att man knappast kan se någon anledning till varför de inte skulle genomföras omgående: Studielånen höjs med 500 kronor i månaden och mer pengar tilldelas elev-/studenthälsan. Mer perifera ämnen som Björklunds slöjutspel verkar inte heller ha varit mer allvarligt menat än ett försök göra en uppföljare på Folkpartiets gamla opinionsrusning under ”språktest för invandrare”-kampanjen.

Det material som ännu hunnit lämna regeringen Reinfeldt II:s utbildningsdepartement visar inte heller vägen i någon reformriktning. Faktum är att inga pressmeddelanden som berör några proaktiva åtgärder i högskolefrågor ännu har kommit. Istället meddelas det om lärarlegitimationer och flexibla skolstarter. Den första reformen som trots sin något formalistiska inramning (borde man inte tala mer om vad lärarna legitimeras för än att de gör det?) kan kanske vara ett steg på vägen i Björklunds försök att höja läraryrkets status. Den andra är säkerligen ett rimligt steg om man vill anpassa skolan efter barnen och inte tvärtom.

Vad som komma skall inom högskolepolitiken höljs till stor del alltså fortfarande i dunkel. Vad som kommer hända under vår nye högskoleminister likaså. Mycket mer kan inte sägas än att nu när grund- samt gymnasieskolan administreras av samma person som universiteten måste ministerns vokabulär helt klart uppdateras. Att kategoriskt kalla den obligatoriska skolan för flummig blir helt inte möjligt längre när han nu har den svenska högre utbildningen på sitt skrivbord.

Dags att skriva en ny bok

Så kom då ännu ett besked om Socialdemokratins förfall. Bodström stannar med familjen i USA och sätter sig kanske och skriver på en ny bok. Om den säljer bra eller inte är dock av mindre vikt då han kasserar ut skattepengar från Riksdagen även framöver.

Förbundsordförande emeritus Tobias Sjös bidrag till valrörelsens musikutbud handlar i ett klipp om just Bodström och hans bravader. Ta en titt igen och tänk en stund på Socialdemokratins kollaps så blir du nog på bra humör resten av dagen.

Debattartikel i Gaudeamus: ”Alltid brist med planekonomisk bostadsmarknad”

Viceordföranden skriver debattartikel i Stockholms universitets studenttidning Gaudeamus:

”Alltid brist med planekonomisk bostadsmarknad.”

Läs hela artikeln här.

Alltid brist med planekonomisk bostadsmarknad

Corporate Social Responsibility

EU-parlamentet inför jobbförbud för nyblivna mammor?

Om ett par arbetsdagar ska EU-parlamentet rösta om ett nytt direktiv – vilket väntas gå igenom och därmed bli svensk lag från och med 1 januari 2012, det vill säga ungefär om ett år. Direktivet föreslår att nyblivna mammor förbjuds att jobba de första 6 veckorna efter födseln. Mammorna skall kompenseras för sitt inkomstbortfall genom att ersättningen höjs till 100% av lönen – och det hela kommer (i Sverige) sannolikt behöva finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter.

EU-ministern, Birgitta Ohlsson (FP) har kritiserat förslaget, liksom Christofer Fjellner (M) i EU-parlamentet. Vänsterpartisten, tillika Europaparlamentarikern Eva-Britt Svensson planerar dock att rösta för förslaget. Detta är helt i linje med den kollektivistiska människosyn som präglar vänstern, där eliten anser sig veta bättre än folket hur de skall leva sina liv.

Måtte detta frihetsinskränkande förslag stoppas innan det går igenom.

Läkemedlen: Lägre priser, större tillgängliget

Flera medier, däribland DN, berättar idag att sedan Apotekets monopol avskaffades på receptfria läkemedel, så har priserna sjunkit och tillgängligheten ökat (priserna fortsätter dessutom att sjunka).

Konkurrensen har med andra ord gjort det mindre dyrt och lättare för folk som är sjuka att få tag på receptfria läkemedel på ett bra sätt.

En lyckad reform. Det är värt att påminna om att kollektivisterna i vänsterpartierna stretat emot denna frihetsreform under många år.